Carousel päiväkoti tarjoaa korkealuokkaista lastenhoitoa ja opetusta monikulttuurisessa ympäristössä alle 7-vuotiaille lapsille.Toimintamme on jakautunut kahteen toimipisteeseen, joista yksi sijaitsee Helsingissä ja yksi Espoossa.Toimipisteemme on suunniteltu Reggio Emilia – lähestymistavan innoittamana miellyttäviksi, turvallisiksi ja virikkeellisiksi. Päiväkodeissamme lapset nauttivat oppimisesta ja samalla heidän itsetuntonsa vahvistuu. Toimintamme pääkielenä on englanti. Päiväkodin aloittaminen ei kuitenkaan vaadi aiempaa kosketusta englannin kieleen. Esiopetukseen voivat osallistua lapset, joilla on aiempi kosketus englannin kieleen. Päiväkodeissamme on lapsia ja opettajia useista eri kieli-ja kulttuuritaustoista. Moninaisuus on rikkaus, ja olemme ylpeitä siitä, että joukossamme on edustettuna yli kaksikymmentä eri kansallisuutta.